Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Disclaimer

Belangrijke informatie

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website (hierna: de website). De website is eigendom van Syro Stone. Wij raden je aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.
Inhoud website
Via de website verstrekt Syro Stone informatie over haar producten en diensten. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.
Syro Stone besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Syro Stone is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan.
Syro Stone aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan Syro Stone instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden Syro Stone accepteert ook in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.
Geen advies
De informatie op deze website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig, persoonlijk, advies te dienen. Je wordt nadrukkelijk geadviseerd om een deskundig advies in te winnen voordat je enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie op de website.
Gebruik website
Syro Stone stelt alles in het werk om je op een veilige manier informatie via de website te verstrekken. Desondanks kan Syro Stone niet garanderen dat de website vrij is van virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke. Daarom adviseert Syro Stone je alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, voordat je informatie van de website ophaalt. Syro Stone kan je ook niet garanderen dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via de website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Je mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden.

Gratis en vrijblijvende afspraak plannen (met gratis 3D ontwerp)

    Wij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen.