Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Garantie

Garantie

Wettelijke garantie 

Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Levertijden

Bij elk artikel staat vermeld als het op voorraad is en extra informatie over de verwachte levertijd. Houd u hierbij rekening met verwerking tijdens onze werkdagen van maandag tot en met vrijdag. De levertijd is per artikel groep verschillend en betreft een actueel bestand welke elke dag wordt bijgewerkt. Indien de verwachte levertijd onverhoopt niet wordt gehaald berichten wij onze klanten en geven u inspraak over de verwerking.

Aanvullende fabrieksgarantie

Op sommige van onze producten geeft de fabrikant extra garantie. Wilt u meer informatie over deze garantie en wat deze inhoudt stuur ons dan een mail en wij laten u per omgaand weten welke aanvullende garantie er is voor de desbetreffende fabrikant. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven. Wij raden u daarom ten alle tijde aan in het geval van een gebrek eerst met ons contact op te nemen.

Retourneren

Syro Stone vergoedt de verzendkosten omtrent retourneren, wanneer het een fout betreft voor levering. Bijvoorbeeld een (pak)fout tijdens levering of bij schade door transport. Heel technisch of in juridische taal komt dit op het volgende neer. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Ons adres

Syro Stone
Constructieweg 15
8305 AA Emmeloord

Gratis en vrijblijvende afspraak plannen (met gratis 3D ontwerp)

    Wij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen.